UROCZYSTOŚĆ 26 -LECIA ŚWIETLICY W ZABRZU

Dnia 23 października br. w Chrześcijańskiej Świetlicy w Zabrzu obchodziliśmy 26 -lecie naszej służby z dziećmi. W tym dniu odwiedziło nas wiele gości z bliska i daleka: z Mikołowa, Katowic, Tychów, Bytomia, Będzina, Pyskowic, Chorzowa i Zabrza. Na porannym nabożeństwie goście usłużyli nam Słowem Bożym, które zawierało wiele zbudowania, pocieszenia i zachęty do dalszej służby. Wspólnie z gośćmi dziękowaliśmy Panu za błogosławieństwo, ochronę, a także troskę o zaspokojenie wszystkich potrzeb naszej służby. Jesteśmy Mu wdzięczni za wszelkie łaski i dobrodziejstwa, jakich na co dzień doświadczamy w służbie z dziećmi. Dziękowaliśmy naszemu Panu za ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej Świetlicy. Goście modlili się też o opiekunów i dzieci, objęte opieką podczas minionych 26 lat. Po nabożeństwie podjęliśmy gości obiadem, kawą i smacznym ciastem. Mieliśmy wspaniałą okazję, aby przy stołach dzielić się świadectwami o naszej służbie. Grono naszych gości powiększało się do popołudnia.

Po południu wychowankowie Świetlicy przedstawili gościom program artystyczny. Każda grupa wiekowa przygotowała pieśni i wiersze o charakterze dziękczynnym. Dzieci z wielką radością i entuzjazmem śpiewały pieśni uwielbiające Pana w języku polskim i romskim. Dla małych wykonawców występ przed tyloma gośćmi był wielkim przeżyciem. Starsza grupa dołączyła żywiołowy taniec do jednej z pieśni romskich. Goście bardzo serdecznie i życzliwie przyjęli występ dzieci, co było dla nich ogromną zachętą. Po zakończonym programie każdej grupy goście modlili się o Boże błogosławieństwo dla wychowanków Świetlicy oraz ich rodzin. Na zakończenie jedna z dziewczynek zaśpiewała solo kilka ulubionych pieśni szkółkowych z okazji zarówno 26 urodzin Świetlicy, jak i …własnych. Rzecz jasna – nie zabrakło pochwał dla dzieci, ani nagród w postaci słodyczy, co jest zawsze zachętą do udziału w kolejnym programie.

W tym radosnym dniu wszyscy dziękowaliśmy Panu Jezusowi, dzięki któremu może istnieć Chrześcijańska Świetlica w Zabrzu, zwana Domkiem Wszystkich Dzieci. Dzięki Jego łasce możemy tu opiekować się dziećmi, pomagać im w nauce, towarzyszyć w rozwoju, zaspokajać potrzeby, a przede wszystkim – mówić im o Bożej Miłości. Dlatego niech Jemu będzie chwała za 26 lat służby naszej Świetlicy ! Zapraszamy do przeglądnięcia migawek foto z naszej uroczystości.