ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO NA ŚWIETLICY

W dniach 26 -27 marca przed Wielkanocą odbyły się spotkania świąteczne z dziećmi. Wychowankowie Świetlicy w swoich grupach wiekowych przygotowali program świąteczny w postaci okolicznościowych wierszy i pieśni. Na spotkaniu dzieci usłyszały historię biblijną o ŚMIERCI i ZMARTWYCHWSTANIU PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Dowiedziały się, że Syn Boży tak bardzo nas ukochał, że przyszedł na ziemię, aby dobrowolnie ofiarować Swoje życie i umrzeć na krzyżu za nasze grzechy. Był to jedyny sposób, aby pojednać nas z Bogiem i darować nam wieczne życie. Dzięki temu rozwiązany został nasz największy problem – problem grzechu.

Ta DOBRA NOWINA, głoszona później przez apostołów Pana Jezusa, przynosi nam nadzieję i ufność, że możemy mieć odpuszczone winy i wieczne życie z Jezusem Chrystusem. Tekst pewnej wielkanocnej pieśni brzmi : „Wiem – ŻYJE PAN ! W Nim mam pewność jutra. Wiem – ŻYJE PAN! Znikł wszelki strach! I wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że ŻYJE PAN!”.

Potem z dziećmi dziękowaliśmy Panu Jezusowi za Jego śmierć, zwycięstwo nad grzechem i cudowne ZMARTWYCHWSTANIE. Następnie każdy z obecnych skorzystał ze słodkiego poczęstunek przy stole. Na koniec każdy wychowanek Świetlicy otrzymał paczkę świąteczną, zawierającą słodycze, książki oraz zabawki. Wszyscy cieszyli się z otrzymanych prezentów, a przede wszystkim z faktu ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA. Mogliśmy wraz z dziećmi obchodzić Wielkanocne Święta z przekonaniem, że „PAN NAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ”!