Adres:

Siedziba Zboru: ul. Grzybowska 3/9 41-808 Zabrze

Chrześcijańska Świetlica: ul. Buchenwaldczyków 22/5 41-800 Zabrze

Adres e-mail: zabrze@poczta.kwch.org

Konto bankowe:

Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zabrzu, ul. Grzybowska 3/9; 41-808 Zabrze
Bank PKO BP S.A. I O/Zabrze, nr:
39 1020 2401 0000 0802 0350 6599

Przełożony Zboru:

Antoni GRABIŃSKI
tel. 664 438 048

Kierownik Chrześcijańskiej Świetlicy:

Janina Janulek
tel. 606 239 714

Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Gołębiowski
e-mail: iod@poczta.kwch.org