27 rocznica świetlicy w Zabrzu

W dniu 22 października 2023 roku obchodziliśmy 27 rocznicę istnienia świetlicy w Zabrzu, która skierowana jest do dzieci romskich. Uroczystość prowadził brat Antoni Grabiński. Podczas uroczystości usługiwało Słowem Bożym i świadectwami kilku braci. Pomiędzy usługami śpiewaliśmy pieśni w języku polskim i romskim.

Jako pierwszy zabrał głos brat Marek Nowak, który omówił fragment z Ewangelii Marka 5:21-34 mówiący o uzdrowieniu kobiety nieczystej dotkniętej upływem krwi od 12 lat. Uwierzyła, że po dotknięciu skraju szaty Pana Jezusa zostanie uleczona i tak się rzeczywiście stało. Wskazał brat, jak postawa tej kobiety powinna być lekcja dla wszystkich, którzy chcą być blisko Pana każdego dnia.

Jako drugi przemawiał brat Piotr Gawłowski, który opowiedział poruszające świadectwo nawrócenia młodej kobiety, która została uleczona z nałogów.

Kolejnym mówcą był brat Marek Nalewajka, który omówił zdumiewające proroctwo dot. króla Jozjasza, które spełniło się w najdrobniejszych szczegółach po kilkuset latach.

Na koniec brat Krzysztof Gołębiowski rozwinął temat dotyczący dzieła i osoby Pana Jezusa, który powiedział do uczniów w łodzi: „Ja jestem, nie bójcie się”. Dzięki obecności Pana dzieło wiary tej misji w Zabrzu przetrwało 27 lat i ufam, że nadal będzie trwać stając się świadectwem Bogu na chwałę.

W drugiej części uroczystości wystąpiły dzieci w dwóch grupach wiekowych. Zaśpiewały piękne pieśni w języku polskim i romskim, powiedziały też budujące wierze opiewające wielkość naszego Pana i Zbawiciela. Wszyscy uczestnicy byli zachęceni i zbudowani do wiernego trwania przy Panu i służenia Mu z całego serca.