ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO NA ŚWIETLICY

W dniach 4 -5 kwietnia przed Wielkanocą na Świetlicy odbyły się spotkania świąteczne z dziećmi. Wcześniej wychowankowie przygotowali piękne świąteczne dekoracje, a także program w postaci okolicznościowych wierszyków i pieśni. Podczas wielkanocnych spotkań dzieci usłyszały historię biblijną o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. ON przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy, pojednać nas z Bogiem i darować nam wieczne życie. Tekst jednej wielkanocnej pieśni mówi tak: „Nowina Dobra dla mnie jest, że Chrystus zmarł za grzechy me. Gdy w to uwierzę, będę wiecznie żyć. Cudowna, Najlepsza to Wieść!”.

Dzięki zwycięstwu Pana Jezusa nad śmiercią i grzechem, możemy mieć nadzieję i ufność na odpuszczenie naszych win i wieczne życie w Niebie. Wspólnie z dziećmi dziękowaliśmy Panu Jezusowi za Jego śmierć na Krzyżu i cudowne Zmartwychwstanie. Potem dzieci otrzymały przy stołach słodki poczęstunek. Na końcu każdy z wychowanków otrzymał paczkę świąteczną ze słodyczami, książkami i pluszakami. Było wiele radości z otrzymanych prezentów świątecznych, a także z faktu Zmartwychwstania Pana Jezusa. Możemy – podobnie jak dzieci – obchodzić święta z wielką radością, gdyż ” PAN NAPRAWDĘ ZMARTWYCHWSTAŁ!”.