ODWIEDZINY BR. ANDRZEJA NADOLSKIEGO ZE ZBORU W MIKOŁOWIE

wpis w: Artykuły, Zbór | 0

W dniu 9 grudnia 2018 roku odwiedził naszą społeczność wraz z żoną i synem brat Andrzej Nadolski ze Zboru w Mikołowie. Podczas nabożeństwa gość usłużył Słowem Bożym na temat wolności, opierając się na tekście z Ewangelii Łukasza 4, 16 -21. W cytowanym fragmencie czytamy, że Mesjasz został namaszczony przez Ducha Świętego, aby ” …ogłosić jeńcom wyzwolenie i …uciśnionych wypuścić na wolność „. W Ewangelii Jana 8, 31 -36 Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że „każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu… Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie” ( w. 34 -36). Tak więc tylko Chrystus może nas wyzwolić z niewoli grzechu. Brat Andrzej podkreślił, że nie każdy rodzaj uzależnienia jest jawny, jak na przykład nałóg alkoholu, czy narkotyków, możemy też być w niewoli grzechu złości, obłudy, kłamstwa, czy plotek. Jedynie dzięki zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa możemy stać się naprawdę wolnymi ludźmi. Brat Andrzej zaznaczył, jak niezwykle ważne jest nasze trwanie w Słowie Bożym oraz posłuszeństwo Panu Jezusowi.

Aby doznać prawdziwego uwolnienia, musimy wyznać nasz grzech Panu, nie ukrywać go. ( Ps.32, 1 -5) Ponieważ Chrystus umarł za nasze grzechy, może odpuścić nasz grzech i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. ( 1 Jana.1, 9) Dopiero wtedy możemy z czystym sercem i sumieniem uwielbiać naszego Boga i Zbawiciela. Wolą Bożą jest, abyśmy mocno i niezachwianie trwali w tej wolności, do której zostaliśmy powołani, abyśmy nie powracali znowu pod jarzmo niewoli  grzechu. ( Gal.5, 1 i 13) Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie wieczne i wydawali obfity owoc, aby owoc nasz był trwały.

Kończąc swoją usługę Brat zachęcił wszystkich, aby z każdym grzechem i zniewoleniem przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział ” Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” Patrz : Mat. 11, 28. Jest to droga do prawdziwej wolności w Chrystusie. Podczas wspólnego posiłku dzieliliśmy się z naszymi gośćmi świadectwami  z naszej służby z dziećmi. Jesteśmy wdzięczni Panu za zaangażowanie mikołowskiego Zboru w służbę Świetlicy. Żegnając się z nami brat Andrzej Nadolski zaprosił naszych Braci i Sióstr do odwiedzenia Zboru w Mikołowie.