ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2022 /2023

W roku szkolnym 2022/ 2023 zajęcia odbywały się w 4 grupach wiekowych. W grupie przedszkolnej – głównie poprzez zabawy i gry, zajęcia plastyczne i muzyczne. Dzieci chętnie bawiły się w kółeczku, uczyły się wierszyków, piosenek, miały też własną wersję „Mam talent „. Ponadto poznawały podstawowe prawdy o Bogu, Jego miłości i opiece. Były zachęcane, aby szanować rodziców i opiekunów, a także kochać innych ludzi wokół siebie.

Grupa szkolna pod kierunkiem cioci Eli wykonywała piękne prace plastyczne i dekoracje świetlicowe z użyciem różnych technik i materiałów. Prace dzieci były związane z porami roku, świętami i uroczystościami świetlicowymi. Były prezentowane na wystawkach i tablo, Dzieci wykonywały piękne artystycznie laurki z okazji Dnia Babi i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca. Na zajęciach muzycznych prowadzonych przez ciocię Jankę i ciocię Stellę dzieci chętnie szlifowały swoje umiejętności wokalne. Kilka razy w roku dzieci przygotowywały specjalny program słowno – muzyczny z okazji różnych świąt i uroczystości świetlicowych. Chętnie recytowały wierszyki i śpiewały ulubione piosenki, rzecz jasna – w języku polskim i romskim.

W kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Romów, rozmawiając z dziećmi o romskich obyczajach, języku i kulturze. Był piosenki romskie, tańce romskie, oczywiście, wszystkie zajęcia prowadzone były wyłącznie w języku romskim. Dzieci przeżywały wielką radość i dumę z przynależności do narodu romskiego. / dołączyć fotki z tańca romskiego w strojach romskich / Na spotkaniach niedzielnych dzieci szkolne mogły dowiedzieć się więcej o Panu Jezusie i Ewangelii, która ma moc przemienić ludzkie życie. Były zachęcane, aby nawiązać bliską relację z Bogiem, ufać Mu w każdej sytuacji, okazywać Mu wdzięczność, a także być przyjaźnie nastawionym do innych. / fotki z zajęć Szkółki Niedzielnej / Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji -to stały element zajęć, prowadzonych w tym roku głównie przez ciocię Izę. Powodem do satysfakcji – jest każda dobra ocena w szkole. Sukcesem – zainteresowanie dzieci jakimś przedmiotem szkolnym. Z pewnością zdecydowana większość wychowanków otrzymała promocję do następnej klasy. A to już powód do prawdziwej radości…