ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022

wpis w: Chrześcijańska Świetlica | 0

W obecnym roku szkolnym spełniły się nasze marzenia o stałych zajęciach świetlicowych, bez postojów powodowanych kolejnymi falami pandemii. Od września 2021  do czerwca 2022 roku zajęcia w 4 grupach wiekowych odbywały się już bez zakłóceń. Dzieci przedszkolne uczyły się poprzez wspólne gry i zabawy, piosenki i prace plastyczne. Miały okazję poznać wiele okolicznościowych wierszyków i piosenek, w tym także w formie ruchowej. Wielką radością dzieci była możliwość słuchania Dobrej Nowiny o Panu Jezusie. Prawda o Bożej miłości wnosiła w życie dzieci poczucie wartości i akceptację. Opiekunowie świetlicowi otaczali troskliwą opieką każdego malucha. Miłym zakończeniem każdych zajęć jest podwieczorek, składający się z drożdżówek i herbatki.

 

Dzieci w młodszej i starszej grupie szkolnej oprócz odrabiania  lekcji, miały wiele zajęć artystycznych . Ciocia Ela prowadziła ciekawe zajęcia plastyczne i robótki ręczne, z użyciem różnych technik i materiałów plastycznych. Każda pora roku, ciekawe wydarzenia, czy uroczystości świetlicowe, wyrażały się poprzez piękne prace dzieci, uwiecznione w formie dekoracji i wystawek. Na zajęciach nie zabrakło wspólnego śpiewu, prowadzonego przez ciocię Stellę i ciocię Jankę. Niektóre dzieci demonstrowały nam grę na takich instrumentach  muzycznych, jak akordeon, gitara, czy melodyka. Na spotkaniach niedzielnych dzieci poznawały ciekawe historie i prawdy biblijne, m.in. zasadę miłości Boga i bliźniego. Uczyły się, jak praktycznie okazywać innym szacunek i pomoc. Wiadomo – uczymy się całe życie …

 

Spotkania z młodzieżą obracały się wokół rozmów na temat aktualnych spraw i wydarzeń. Omawialiśmy wiele zagadnień etycznych i moralnych, jakie stoją przed młodymi ludźmi. Starszą młodzież czeka wybór dalszej szkoły i zawodu. Pragniemy, aby młodzi ludzie kierowali się mądrością przy podejmowaniu decyzji. Dlatego też wskazujemy im na Pana Jezusa Chrystusa, który jest źródłem wszelkiej mądrości i rozumu, zachęcamy ich do samodzielnej lektury Pisma Świętego oraz nawiązania bliskiej relacji z Bogiem.  Podczas spotkań młodzież lubi śpiewać, a także akompaniować na gitarze do wspólnego śpiewu.  Cieszymy  się z uzdolnień muzycznych naszej młodzieży. Życzymy rozwoju talentów i uzdolnień w każdej dziedzinie. A przede wszystkim – sukcesów w pracy nad sobą… A to jest prawdziwe wyzwanie !