UROCZYSTOŚĆ 25 – LECIA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ŚWIETLICY W ZABRZU

Dnia 24 października br. w Chrześcijańskiej Świetlicy dla dzieci w Zabrzu odbyła się uroczystość 25 – lecia służby wśród dzieci, zwłaszcza dzieci ze społeczności romskiej. Uroczystość ta była przesiąknięta wdzięcznością dla Pana za to, że powołał s. Jankę J. do tej służby, że darował miejsce na Świetlicę, która znajduje się na ulicy zamieszkanej w dużej mierze przez Romów. Za to, że przez te wszystkie lata Pan wiernie zapewniał i nadal zapewnia środki potrzebne do prowadzenia tej Świetlicy. Również za każdego z opiekunów, którzy w ciągu minionych 25 lat przykładali rękę do tej służby.

Dziękowaliśmy Bogu za to, że wiele dzieci mogło zostać objętych opieką Świetlicy i usłyszeć Dobrą Nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Swoją głęboką wdzięczność za służbę s. Janki i założonej przez nią Świetlicy wyrażali także wierzący Romowie. Przybyli na uroczystość goście podzielili się Słowem Bożym i zachętą do dalszej służby. Po południu wychowankowie Świetlicy przedstawili gościom piękny program artystyczny o tematyce dziękczynnej. Wiersze i pieśni – w języku polskim i romskim – sprawiły wszystkim wiele radości, zachęcając do dziękowania Panu. Powierzyliśmy wychowanków Świetlicy naszemu Ojcu Niebieskiemu.

Dziękujemy Bogu za Jego wierność, opiekę i kierownictwo podczas 25 lat istnienia Świetlicy. Dzięki Jego łasce opiekujemy się dziećmi, pomagamy im w nauce, prowadzimy zajęcia artystyczne, dożywiamy, a także wskazujemy im na Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla dalszej służby Świetlicy, o mądrość i zdrowie dla opiekunów, zwłaszcza siostry Janeczki. Ufamy Bogu, że nadal będzie się troszczył o to, aby służba Świetlicy mogła być kontynuowana.

Życzymy wszystkim wychowankom i opiekunom Świetlicy kolejnych 25 lat !