Uczniostwo – Mirek Gil

wpis w: Artykuły, Zbór | 0

Zatrzymajmy się dzisiaj przez chwilę nad fragmentem Ewangelii Marka, w którym Pan Jezus rozpoczyna swoje nauczanie w Izraelu i powołuje pierwszych uczniów. „A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.” Ew. Marka 1;14-17 Możemy znaleźć tu trzy polecenia, warunki, które trzeba spełnić aby stać się uczniami Jezusa oraz obietnicę tego, co uczyni Bóg, gdy zdecydujemy się pójść za Nim.

 1. „Upamiętajcie się”
  Pierwszym krokiem do uczniostwa jest upamiętanie, czyli uświadomienie sobie popełnionych grzechów i odwrócenie się od dotychczasowego sposobu życia.
 2. „Wierzcie ewangelii”
  Wiara w Ewangelię, to wiara w przyjście Pana Jezusa na świat, Jego święte życie, śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. Jest to również zaufanie temu, kto wypowiedział Słowa Dobrej Nowiny- Bogu, który ma moc zbawić.
 3. „Pójdźcie za mną”
  Słowa te oznaczają naśladowanie Jezusa, uczenie się Jego charakteru, spędzanie czasu tak jak On to robił- na czytaniu Słowa Bożego i modlitwie. Jezus zawsze pytał Swojego Ojca co ma robić, jak ma się zachować, obyśmy mogli tego się uczyć.
 4. „Zostaniecie rybakami ludzi”
  Jezus obiecał nam, że jeśli upamiętamy się, będziemy Mu ufać i wierzyć w Jego Słowa, będziemy Go naśladować to nie będziemy bezużyteczni. Nasze życie będzie miało sens i cel. Ma dla nas niezwykłe zadanie- udział w budowaniu własnego Królestwa!

Biblia wskazuje również na cenę uczniostwa. Gdy Jezus odbywał ostatnią podróż z okolic Jordanu do Jerozolimy przybiegł do Niego pewien młodzieniec. Był szczerzy w swoich zamiarach- upadł na kolana przed Jezusem i zapytał: „Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?” (Ew. Marka 10; 17). Gdy Jezus wymienił sześć spośród dziesięciu przykazań, człowiek ten zadeklarował, że przestrzega wszystkich od swojej młodości. Nie możemy więc powiedzieć o nim, że był „złym człowiekiem”. Prawdopodobnie prowadził on dobre życie. Pan Jezus jednak widzi głębiej- spojrzał na niego jak chirurg, jak specjalista, który potrafi dotknąć sedna problemu. Z miłością powiedział mu: „Jednego Ci brak: idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, (…) potem przyjdź i naśladuj mnie.” (Ew. Marka 10;21).

Ziemskie bogactwo, które samo w sobie nie jest niczym złym, stało się przeszkodą w życiu tego młodzieńca, aby zdobyć skarb w niebie. Odrzucił zaproszenie Jezusa, aby stać się Jego uczniem i odszedł zasmucony.

A Ty? Jakiego wyboru chcesz dziś dokonać?