Spotkania z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

We wtorek i środę (16-17.04.2019) na świetlicy odbyły się spotkania świąteczne dla dzieci. Nie zabrakło stałego elementu spotkań, czyli wspólnego, radosnego śpiewu. We wtorek siostra Ela, a w środę siostra Beata opowiedziały dzieciom historie biblijne o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. We wtorek prawdy o Bogu zostały przykazane za pomocą pytań, dzięki którym dotychczasowa wiedza została ugruntowana, a wątpliwości wyjaśnione. W środę dzieci mogły spojrzeć na te wyjątkowe wydarzenia oczami m.in. Tomasza, Marii Magdaleny i Salome. Nauczyły się wersetów biblijnych: „Nie ma Go tu!” (Ew. Marka 16;6) oraz „Ja jestem droga i prawda i życie (…)” (Ew. Jana 14;6). Dla utrwalenia zaśpiewaliśmy piękną polsko-romską pieśń „Me som o drom” czyli właśnie „Ja jestem drogą”. Aby dzieci zapamiętały wyjątkowy charakter tej okoliczności zasiedliśmy przy stołach zastawionych w słodkie talerzyki, a na koniec każde z nich otrzymało paczkę z upominkiem. Cieszymy się, że mogły się odbyć spotkania, podczas których mogliśmy przekazać dzieciom prawdy kluczowe dla zbawienia człowieka. Wieści o zwycięstwie Jezusa nad grzechem i śmiercią, dzięki któremu możemy mieć nadzieję i ufność na odpuszczenie naszych przewinień i wieczne życie  niebie.