Spotkania z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

W okresie przedświątecznym na świetlicy odbyły się spotkania świąteczne dla dzieci. Nie zabrakło stałego elementu spotkań, czyli wspólnego, radosnego śpiewu. Zostały opowiedziane dzieciom historie biblijne o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ponadto przekazano im prawdy o Bogu, dzięki którym dotychczasowa wiedza została ugruntowana, a wątpliwości wyjaśnione. Dzieci nauczyły się wersetów biblijnych. Zaśpiewaliśmy też  piękne pieśni. Aby dzieci zapamiętały wyjątkowy charakter tej okoliczności zasiedliśmy przy stołach zastawionych w słodkie talerzyki, a na koniec każde z nich otrzymało paczkę z upominkiem. Cieszymy się, że mogły się odbyć spotkania, podczas których mogliśmy przekazać dzieciom prawdy kluczowe dla zbawienia człowieka. Wieści o zwycięstwie Jezusa nad grzechem i śmiercią, dzięki któremu możemy mieć nadzieję i ufność na odpuszczenie naszych przewinień i wieczne życie w niebie.