NASZE WCZASY W WIŚLE – GOŚCIEJOWIE

wpis w: Wydarzenia, Zbór | 0

W dniach od 9 do 15 lipca 2022 roku w Wiśle – Gościejowie odbyły się wczasy rodzinne, zorganizowane przez brata Antoniego G. i siostrę Jankę J. Większość wczasowiczów stanowiły rodziny romskie z Polski i Czech. Sporo z nich to dzieci młodzież, chociaż nie zabrakło też seniorów w wieku 80 plus. W Wiśle mogliśmy podziwiać górskie widoki, rozkoszować się czystym powietrzem. a także smacznymi posiłkami, które przygotowywali nam niezawodni kucharze, małżeństwo Ula i Piotr Skoczylasowie. Duchowe posilenie przyniosły nam poranne wykłady biblijne, które prowadził brat Rudek Szczypka ze Skoczowa. Poznaliśmy głębokie znaczenie wypowiedzi Pana Jezusa „Ja Jestem” z Ewangelii Jana. Brat Mat’ej Novy z Czech dzielił się Słowem Bożym i świadectwami ze swojej służby w Brnie, wśród bezdomnych Czechów i rodzin romskich. Tłumaczeniem rozmów i świadectw br. Mat’eja, jego żony Kristiny i dwóch innych sióstr z Czech służyło nam małżeństwo Lydia i Rajmund P.

W Wiśle odwiedziło nas wiele gości. Brat Jerzy Marcol z Misji Wycliff’a składał świadectwo o swojej służbie wśród żyjących w nędzy słowackich i ukraińskich Romów. Brat Żądło przywiózł nam ciekawych gości : brata z Indii oraz siostrę z Ukrainy. Bracia usłużyli nam zachętą ze Słowa Bożego, a siostra z Ukrainy świadectwem nawrócenia i powołania do pracy misyjnej. Brat z Indii cieszył się z poznania wierzących Romów, którzy swoje „korzenie” również wywodzą z Indii. Przeżyliśmy wspaniały czas społeczności z gośćmi.

Dzieci miały ciekawe zajęcia związane ze Słowem Bożym. Siostra Ela i Brat Marek N. zapoznali dzieci z bohaterami wiary, wymienionymi w Liście do Hebrajczyków. Każdego poranka dzieci chwaliły Pana pieśniami szkółkowymi. Nasze poranne i wieczorne społeczności były wspaniałą sposobnością do uwielbiania Pana pieśniami i modlitwami. Do wspólnego śpiewu akompaniowali nam na gitarach i keyboardzie ciocia Janka, Renata i dziadek Józef, a także zabrzańscy Romowie. Pieśni, świadectwa i głoszone Słowo Boże pokrzepiały nasze serca, wzmacniały wiarę i zachęcały do zaufania Panu te osoby, które jeszcze nie poznały Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Jedno z małżeństw zareagowało na głoszone Słowo i podjęło decyzję, aby pójść za Panem Jezusem. Naszym pragnieniem i modlitwą jest, aby każdy z niezbawionych wczasowiczów mógł zaufać osobiście Panu Jezusowi i stać się Jego dzieckiem. Pamiętamy o tych osobach nadal w naszych modlitwach.

Na naszych wczasach nie zabrakło także tradycyjnego posiłku romskiego w postaci „chałuszek”, które przygotowały nam siostry romskie. Miłym akcentem, kończącym wczasy było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek i romskich”gruli”. Tutaj pole do popisu mieli panowie.. Z kolei dzieci przygotowały specjalny program, aby zademonstrować nabytą wiedzę biblijną i nowe pieśni. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Panu za darowany nam czas wypoczynku, a także nabrania duchowych i fizycznych sił. CHWAŁA ZA TO NIECH BEDZIE NASZEMU PANU !!!