Wizyta brata Rudolfa Szczypki z żoną.

wpis w: Artykuły, Zbór | 0

Dziesiątego lutego podczas niedzielnego nabożeństwa, mieliśmy przywilej gościć braterstwo Rudolfa i Irenę Szczypka ze zboru w Skoczowie. Podstawą nauczania brata Rudolfa stał się fragment z 1. listu Jana 2;28 – 3;3. „ A teraz dzieci trwajcie w Nim (w Panu Jezusie)” – zachęcał nas brat słowami Apostoła Jana. Mogliśmy zastanowić się co znaczą te Słowa, które są również powtórzeniem myśli samego Pana Jezusa – „Trwajcie we mnie, a Ja w Was…” Ew. Jana 15;4. Brat Rudolf przedstawił nam kontekst historyczny powstania listu. Poznaliśmy po krótce fałszywą naukę głoszoną w pierwszym kościele przez gnostyków, którzy oddzielali duchowość człowieka od jego ciała. Dawało to przyzwolenie do grzechu, aby nie przejmować się upadkami natury cielesnej. Było to od początku sprzeczne z biblijną nauką, zawartą  m.in. w 1. liście Pawła do Tesaloniczan 5;23: „…a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Brat przypomniał nam również i zachęcił, aby stale oczekiwać powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa. Kolejna ważna myśl zawarta w usłudze, to ostrzeżenie przed stosowaniem półprawdy w naszym życiu. Najgorsze kłamstwo to takie, które zawiera jakąś prawdę z Bożego Słowa. Usypia to naszą czujność. „Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności”.

Brat Szczypka wyłożył również szczegółowo prawdę o tym, że Bóg nazwał nas dziećmi Bożymi. Nie wszystkich ludzi, lecz tych, którzy wypełnili warunek postawiony przez Boga, zawarty w Ewangelii Jana 1;12 „Tym zaś którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego”.  Wracając do naszej wielowymiarowej czystości i oczyszczania się na podobieństwo Boże, brat Szczypka zachęcił nas, abyśmy odrzucali rzeczy, które mogą nas zanieczyszczać. Wymienił m.in. świadome ograniczanie oglądania świeckich materiałów w telewizji czy Internecie. Treści te, wcale nie muszą być złe, ale poświęcanie im czasu powoduje, że nie poświęcamy czasu naszemu Bogu, czytaniu Słowa czy modlitwie. Cenną wskazówką dla każdego z nas może stać się zasada, aby nie pytać siebie samego, co złego jest w tym co robię, ale ile dobrego jest w moim działaniu. Czy to, na co chcę poświęcić czas podoba się Bogu, przybliża mnie do Niego i sprawia że staję się podobnym do Niego – czy też nie. Bez wątpienia jest to wartościowa myśl, której musimy uczyć się sami i uczyć tego dzieci. „Oczyszczajmy się tak jak On jest czysty” 1 Jana 3;3

Jesteśmy wdzięczni Bogu za odwiedziny braterstwa Szczypków i za Słowo, które zostało nam przekazane od Boga. Mamy nadzieję, że nie długo znów spotkamy się i będziemy mogli cieszyć się społecznością z naszymi przyjaciółmi, oraz że będziemy zdolni wprowadzić usłyszane Słowo w czyn.