Krzysztof Gołębiowski – Błogosławieni cisi (łagodni) – Mat. 5:5

wpis w: Kazania, Zbór | 0

W niedzielę 30.08.2020 kolejny raz gościliśmy w naszym Zborze Brata Krzysztofa Gołębiowskiego ze Zboru w Świętochłowicach. Usługa Słowem Bożym była kontynuacją ostatnich tematów – mogliśmy znowu skupić się na piątym rozdziale Ewangelii wg. św. Mateusza, czyli na „Kazaniu na Górze”. Myślą przewodnią dzisiejszych rozważań był werset piąty: „Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię”. Aby właściwie zrozumieć cichość, lub (za innym tłumaczeniem) łagodność szukaliśmy w Biblii odniesienia do ideału – do Pana Jezusa. Myślę, że najciekawszym wyjaśnieniem Chrystusowej cichości było zdanie: „Gniewa się wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy kiedy nie trzeba”. .

Zapraszamy do wysłuchania kazania utrwalonego podczas niedzielnego nabożeństwa.