23 rocznica Świetlicy – pieśni

Chudlom Paciaben

1. Chudlom Paciaben le Dewlestar
Sawo kamas furt te bararel
Chudlom newo dziwipen łestar
Bari łaska pre amende hin

Ref: Palikieraw, palikieraw
Wasz saworo so amen deł Jezus
Palikieraw palikieraw
Bari łaska pre amende hin

2. Newo iło amen hin łestar
Andre sawe Łeskro Ław aciel
Peskro Duchos amengie diniał
Bari łaska pre amende hin

Ref: Palikieraw, palikieraw
Wasz saworo so amen deł Jezus
Palikieraw palikieraw
Bari łaska pre amende hin

Tłumaczenie:
Dostałem wiarę od Boga
Wszystko chce Go wywyższać
Dostałem nowe życie od Niego
Wielka łaska nad nami jest

Ref: Dziękuję, dziękuje,
Za wszystko co dał nam Jezus
Dziękuję, dziękuję
Wielka łaska nad nami jest

2. Nowe serce mamy od Niego
w którym pozostaje Jego słowo
Dał nam swojego Ducha
Wielka łaska nad nami jest.

Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Wywyższając imię Twe
Bo wielkimś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt

Aj bararas Tut, amen kamas Tut
Tu sał Dewła o baro, Tu sał Dewła o łacio x2

Tu sał baro, Tu sał Dewła o łacio
Tu sał Dewła o baro, Tu sał Dewła o baro.

Jezus najwyższe imię nasz Zbawiciel Książe pokoju
Emanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, Słowo Żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy
Jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech baranek na wieki
Królów Król, Panów Pan

O Mrodo Święto, ciacikano Chrystus
Jekh Mredewłeskro Ćhawo
Jow hin wikidło
Grzechos odmoreł, Bakroro na wieki
Królos Królengro, Rajengro Raj

Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest x3
Że Jezus Chrystus Królem

Radin pes amenca ophen saworengie kaj Mrodo Królos hin x3
Kaj Mrodo Królos Królos Królengro hin

Błogosławin duszo mire Rajes I saworo so andre ma hin Błogosławin duszo mire Rajes Na pobister Łeskro łacipen Tu miłosierno, Tu sał baro łaskawo Tu sał baro cierpliwo Tu sał amaro baro Deweł

Oczy moje wznoszę wzwyż
Skąd nadejdzie pomoc mi
Pomoc moją sam Pan
Co dzień z Nieba zsyła mi

Pan Cię będzie strzec od wszelkiego zła
Strzec będzie duszy Twej
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego
Odtąd aż i na wieki
Pan jest Stróżem Twym

Dzięki Jezu drogi Jezu
Dzięki Ci, że kochasz mnie x2

Na Golgocie za mnie zmarłeś
Dzięki Ci że kochasz mnie x2

Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie
Dzięki Ci że kochasz mnie x2

Wkrótce przyjdziesz stąd mnie weźmiesz
Dzięki Ci, że kochasz mnie x2

Alleluja alleluja
Dzięki Ci, że kochasz mnie x2

Póki mego życia Panu śpiewać chcę
Grać memu Bogu póki życia starczy mi
Niech Ci będzie Panie miła moja pieśń
Będę radować się w Panu, Bogu mym

Błogosław duszo moja Panu Alleluja
Błogosław duszo moja Panu Alleluja

Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym
Słowo Twoje jest światłością ścieżce mej
Ono wiedzie mnie w świecie groźnym złym
Słowo Twoje jest pokarmem duszy mej

Jakże mogę ja oczyścić ścieżki me
Jeśli będę żył jak uczy Słowo Twe
By nie grzeszyć znów przed obliczem Twych
Chcę wyroki Twe zachować w sercu mym.